This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Yhteistyö kotien kanssa

YHTEYDET KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ

WILMA

pnowilma.parkano.fi

WILMA-järjestelmän kautta vanhemmat saavat henkilökohtaista tietoa oppilaan koulunkäynnin sujumisesta ja arvioinnista. Wilman kautta huoltajat 

 • saavat koulun tiedotteet
 • voivat ilmoittaa poissaolosta
 • voivat anoa lupaa tulevalle poissaololle
  • Koulun toivomuksena on, että oppilaiden lomamatkat pyrittäisiin sijoittamaan koulun lomien yhteyteen. Jos perheen lomamatka sijoittuu koulun loma-ajan ulkopuolelle, oppilaalle tulee anoa lupa poissaoloa varten. Lomake löytyy WIlmasta. Yli kolme päivää kestävät lomat tulee anoa kirjallisesti rehtorilta ja lyhyemmät lomat luokanopettajalta Tukiopetusta ei lomamatkojen vuoksi anneta.
 • voivat olla yhteydessä opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan
 • voivat seurata oppilaan koulunkäyntiä (tulevia kokeita, tuntimerkintöjä)
 • voivat seurata oppilaan oppimiseen liittyviä tukitoimia

Huoltajan tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa oppilaalle. Huoltajalla on ainoastaan oikeus anoa lupaa poissaololle ja selvitää poissaoloja. 

Uudet Wilma-tunnukset luodaan osoitteessa 

WILMA MOBIILILAITTEISSA

Mobiililaitteisiin, puhelimeen ja tabletteihin, on ladattavissa käyttöjärjestelmä kohtainen Wilma-sovellus. Mobiililaitteiden sovelluksessa on vähemmän ominaisuuksia verrattuna Wilman selainversioon. Esimerkiksi tällä hetkellä mobiilisovelluksessa ei voi vastata Wilman kyselyihin, joita käytetään oppilastietojen keräämiseen. Wilmaa voi käyttää myös mobiililaitteiden selaimessa, jolloin kaikki Wilman ominaisuudet ovat käytössä.

Voit tutustua Visman ohjeisiin Wilma-sovelluksen asentamiseen eri laitteille täältä ja katsoa Visma ohjevideon mobiilisovelluksen käyttöön.


Ohje: Kurinpitotoimen kuittaaminen
Ohje: Kotitehtävien ja kokeiden
 tarkastelu


Lisäohjeita löydät Wilman palveluntarjoajan kotisivuilta:

Wilman pikaohje huoltajille (Visma)
Wilma-kysymyksiä huoltajilta - Wilma FAQ (Visma)

YHTEYSTIEDOT

Koulun ja opettajakunnan yhteystiedot löytyvät  WILMASTA ja luokkien omista wikeistä sekä tästä wikistä.

 • Kodin ja koulun sähköinen yhteydenpito edellyttää toimivia sähköpostiosoitteita.
 • Vanhempainilloissa sovitaan luokkakohtaisesti siitä, millä eri tavoilla opettajan tavoittaa.

PUHELIMET

Opettajat käyttävät yhteydenpitoon pääsääntöisesti henkilökohtaisia puhelimiaan.  Opettajanhuoneen yhteiseen puhelimeen voi ottaa yhteyttä välituntien aikaan. Koulun yhteiseen puhelimeen lähetettyjen tekstiviestien toivotaan alkavan sen opettajan nimellä, jolle viesti on tarkoitettu.

LUOKKAWIKIT

Vanhempien toivotaan liittyvän  luokkawikeihin jäseniksi. Luokan arjen ja tapahtumien sekä opiskeltavien asioiden seuraaminen wikistä antaa koulusta ja opiskelusta monipuolisemman ja elävämmän kuvan wikin kautta. Wikit mahdollistavat myös vapaan keskustelun luokan asioista. Oppilaat saavat wikien kautta ohjeita ja tietoa mm. läksyistä.

Sähköpostiosoitteet mahdollistavat myös wikin ryhmäsähköpostitoiminnon käytön  ja luokan sisäisten postituslistojen laadinnan ja varmistavat osaltaan yhteydenpitoa.

ARVIOINTIKESKUSTELU

Lukuvuoden väliarviointi tehdään yhdessä oppilaan, oppilaan huoltajan ja opettajan kanssa marras-maaliskuun aikana. Lukuvuonna 2018-2019 arviointikeskusteluja järjestetään marras-maaliskuussa siten, että 2. ja 6. luokan keskustelu suoritetaan maaliskuussa nivelvaihetta ajatellen.

 


LUOKKIEN VANHEMPAINILTOJA JA LUOKKATOIMIKUNTIEN PALAVEREJA

Pidetään luokkien oman rytmin ja tarpeen mukaan.
 

KOULUN JUHLAT YM. TAPAHTUMAT

 • Lukuvuonna 2018-2019 järjestetään kahdet joulujuhlat sekä kevään juhla.
 • Kodin ja koulun päivä syyslukukaudella. Muuttotalkoot uuteen kouluun kevätlukukauden lopussa.

VANHEMPAINYHDISTYS

Discuss & brainstorm