This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Luokkien ja koulun sähköiset oppimisympäristöt

KIRJAUTUMINEN sähköiselle työpöydälle

Oppilas kirjautuu edu-tunnuksillaan sähköiseen oppimisympäristöön osoitteessa

https://kampus.parkano.fi/

Työpöydälla olevista ikoneista oppilas pääsee kertakirjautumisella siirtymään niihin oppimissovelluksiin, joihin on olemassa MPASSid-tunnistus. MPASSid on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama GDPR-yhteensopiva tunnistuspalvelu. Muihin käytettäviin sovelluksiin siirrytään luokkawikien kautta.

Yllä oleva osoite kannattaa laittaa avautuvien aloitussivujen joukkoon myös kotona käytettävillä päätelaitteilla.

Keskustan koulun wikistö

KESKUSTAN KOULUN wikit ovat sähköisiä oppimisympäristöjä ja pääsääntöisesti suljettuja.

 • SULJETTUIHIN LUOKKA- JA AINEWIKEIHIN pääsee sisään vain ylläpitäjien kutsusta
 • Wikien jäsenistö muodostuu oppilaista ja oppilaiden vanhemmista sekä luokan kanssa työskentelevästä henkilökunnasta.
 • Jäsen voi liikkua sisäänkirjautumisen jälkeen Vaihda wikiä - valikosta kaikkiin niihin wikeihin, jossa hän on jäsenenä.
 • Sisältöä voivat tuottaa kaikki wikin jäsenet. Suljetuissa wikeissä voi myös keskustella ja se on myös toivottavaa.
 • Luokkien wikit ovat ikkuna opetuksen arkeen ja luokan tapahtumiin. Wikeissä on opetusmateriaalia ja oppilaiden tuotoksia. Se toimii kokoavana oppimisalustana verkon erilaisten resurssien käytössä. 
 • Luokkawikien pääkäyttäjä on luokanopettaja. Koulun TVT-ryhmä vastaa muusta pääkäytöstä ja ryhmien hallinnasta. Ota yhteys luokanopettajaan tai TVT-tiimiin, jos sinulla on ongelmia sisäänpääsyn kanssa. 

WIKI on verkkosivusto, jonka sisältö kasvaa lukuvuoden varrella

Sivuille kootaan

 • oppimateriaalia
 • linkkejä oppimateriaaleihin, Google for Education- ympäristöön ja oppimispeleihin
 • ohjeita
 • aikatauluja
 • oppilaiden tuottamaa asiasisältöä opiskeltavista asioista
 • oppilaiden ja oppilasryhmän tuotoksia
 • keskustelua, kysymyksiä
 • videoita
 • kuvia kouluarjesta
 • vanhempien keskustelua                                                                                                                                                                                                  

 

1
Likers
MineaY

Google Suite for Education- ympäristö ja muut sovellukset

 • G Suite for Education (ent. Google Apps for Education) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti oppilaitoksille.

Sovellukset

Parkano on ottanut paketista käyttöön alla mainitut sovellukset:

 • Drive
 • Docs
 • Forms
 • Sheets
 • Slides
 • Keep
 • Classroom
 • Sites
 • Mobiililaitteet, syknkronointi omaan päätelaitteeseen
 • Maps
 • Gmail
 • Kalenteri

Oppilaat saavat G Suite-tilin käyttöoikeudet keskitetystä hallinnasta. 

Oppilaslaitteina peruskoulussa käytetään Chromebook-laitteita. Myös niitä hallitaan keskitetysti.

Muut sovellukset

Muita koulussa käytettäviä kirjautumista edellyttäviä sovelluksia ovat mm mpass -kirjautuminen, oppikirjasarjojen oppimispelisovellukset, videoiden tekoon tarkoitetut ohjelmat ( wevideo), oppimispelialustat ( esim Kahoot), Näppistaituri, Book Creator. Kirjautumista edellyttävistä suositelluista sovelluksista ylläpidetään luetteloa ja opettajia ohjataan käyttämään näitä. Palvelun tarjoajalta edellytetään EU.n tietosuoja-asetuksen noudattamista.

Myös sellaisia sovelluksia, joihin ei kirjauduta ja joihin sovellus ei tallenna tietoja (oppilas tai opettaja), voidaan käyttää opetuksessa.

Discuss & brainstorm