This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Päivittäinen työaika ja muut käytänteet

KOULUMME PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.50 – 9.45
  3. 10.00 – 10.45
  4. 11.00 - 11.45 / 11.15 – 12.00
  5. 12.15 – 13.00
  6. 13.15 – 14.00
  7. 14.15 – 15.00

Ruokailut ajoittuvat 10.15 – 12.15 väliselle ajalle.

Oppitunnin pituus on 60 min., josta taukoa on 15 min. Oppitunteja voidaan yhdistää ns kaksoitunniksi. Kokeilussa on myös 75 min tunteja, jotka mahdollistavat kahden välitunnin yhdistämisen pidemmäksi liikuntatauoksi koulupäivän lomaan. Oppituntien päätteeksi on joko tauko tai koulupäivä päättyy sovitulla tavalla . Aamutunnit voivat alkaa 8.15.

Opetuksen järjestäminen oppimiskokonaisuuksiksi ja jaksoiksi

Opetus voidaan jäsentää laajemmiksi oppimiskokonaisuuksiksi ja lähestyä oppimisen kohteena olevia asioita ilmiöinä, joilloin opiskeltava asiakokonaisuus hahmottuu usean oppiaineen näkökulmista. Tällaiset jaksot koulussa purkavat perinteistä työjärjestystä ja koulupäivät eivät noudata esimerkiksi Wilmasta löytyvää työjärjestystä oppituntijakoineen. Oppimiskokonaisuutta suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja oppilaat voivat myös jossain märin itsenäisesti varata aikaa kokonaisuuden oppimista ja projektitöitä varten. 

Opetusta voidaan järjestää myös niin, että oppilailla tai oppilasryhmillä on mahdollisuus edetä yksilöllisemmin. Tällöin oppilas voi käyttää itselleen tarpeellisessa määrin aikaa joko perustehtäviin tai edetä vauhdikkaammin ja edetä soveltavimpiin tehtäviin. Oppilas voi tällöin jossain määrin myös itse vaikuttaa siihen, mitä oppiaineita tai tehtäviä hän milläkin oppitunnilla tekee ja päivittäinen työjärjestys muotoutuu tällöin oppialaiden/oppilasryhmien kohdalla erilaiseksi.

Yksilöllisempi eteneminen johtaa myös siihen, että oppilaiden kotitehtävät saattavat olla saman luokankin sisällä erilaiset ja erivaiheiset. 

Parhaiten vanhemmat ja kotiväki pystyvät seuraamaan opetuksen ja oppimisesn etenemistä seuraamalla luokkien wikien sisältöä ja ohjeita ja keskustelemalla oppilaan kanssa kouluasioista.

Discuss & brainstorm