This is a Lystiwiki

         

Parkanon Kaupunki

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

 

    

                Wilma Parkano

Wilman kirjautumissivu
Ohjeita

 

Yhteistyö kotien kanssa

YHTEYDET KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ

YHTEYSTIEDOT

Koulun ja opettajkunnan yhteystiedot löytyvät WILMASTA ja luokkien omista wikeistä.

Opettajien puhelinnumerot ja yhteystiedot löytyvät lisäksi oppilaiden mukana kotiin lähetetyistä tiedotelehdestä.

Kodin ja koulun sähköinen yhteydenpito edellyttää toimivia sähköpostiosoitteita.

Vanhempainilloissa sovitaan luokkakohtaisesti siitä, millä eri tavoilla opettajan tavoittaa.

WILMA

pnowilma.parkano.fi

WILMA-järjestelmän kautta vanhemmat saavat henkilökohtaista tietoa oppilaan koulunkäynnin sujumisesta ja arvioinnista. Vanhempi voi olla oppilaan henkilökohtaisissa asioissa yhteydessä kouluun Wilma-järjestelmän avulla. Esimerkiksi oppilaan poissaolo tulisi ilmoittaa Wilmassa jo ennen koulupäivän alkua. Wilmassa julkaistaan myös koko koulua koskevia tiedotteita. Vanhemmat kirjautuvat WILMA-järjestelmään koulusta annettujen ohjeiden mukaisesti. Pikaohje vanhemmille löytyy osoitteesta https://help.starsoft.fi//?q=fi/node/5725.

 

LUOKKAWIKIT

Vanhempien toivotaan liittyvän myös luokkawikeihin jäseniksi. Luokan arjen ja tapahtumien sekä opiskeltavien asioiden seuraaminen wikistä antaa koulusta ja opiskelusta monipuolisemman ja elävämmän kuvan wikin kautta. Wikit mahdollistavat myös vapaan keskustelun luokan asioista. Oppilaat saavat wikien kautta ohjeita ja tietoa mm. läksyistä.

Sähköpostiosoitteet mahdollistavat myös wikin ryhmäsähköpostitoiminnon käytön  ja luokan sisäisten postituslistojen laadinnan ja varmistavat osaltaan yhteydenpitoa.

PUHELIMET

Opettajat käyttävät yhteydenpitoon pääsääntöisesti henkilökohtaisia puhelimiaan.  Opettajanhuoneen yhteiseen puhelimeen voi ottaa yhteyttä välituntien aikaan. Koulun yhteiseen puhelimeen lähetettyjen tekstiviestien toivotaan alkavan sen opettajan nimellä, jolle viesti on tarkoitettu.

ARVIOINTIKESKUSTELU

Lukuvuoden väliarviointi tehdään yhdessä oppilaan, oppilaan huoltajan ja opettajan kanssa marras-maaliskuun aikana. Lukuvuonna 2016-2017 arviointikeskusteluja järjestetään helmi-maaliskuussa siten, että 2. ja 6. luokan keskustelu suoritetaan maaliskuussa nivelvaihetta ajatellen.

 


LUOKKIEN VANHEMPAINILTOJA JA LUOKKATOIMIKUNTIEN PALAVEREJA

Pidetään luokkien oman rytmin ja tarpeen mukaan.
 

KOULUN JUHLAT YM. TAPAHTUMAT

Lukuvuonna 2016-2017 järjestetään kahdet joulujuhlat sekä kevään juhla.

Kodin ja koulun päivää juhlistetaan torstai-iltana 29.9.2016 järjestettävällä tapahtumalla.

 


VANHEMPAINYHDISTYS

https://www.facebook.com/vanhempainyhdistys.kkparkano.3?fref=nf

Yhteystiedot

pj. Mikko Ranta-Knuuttila, p. 040 534 2642
 

KESKUSTAN KOULUN  AVOIN VANHEMPIENRYHMÄ https://www.facebook.com/groups/775649939118139/?fref=ts


LOMAMATKAT

Koulun toivomuksena on, että oppilaiden lomamatkat pyrittäisiin sijoittamaan koulun lomien yhteyteen. Mikäli lomamatkoja aiotaan tehdä työpäivien aikana, niin yli kolme päivää kestävät lomat tulee anoa kirjallisesti rehtorilta ja lyhyemmät lomat luokanopettajalta (anomuslomake tulostettavissa alla). Tukiopetusta ei lomamatkojen vuoksi anneta.


 

Discuss & brainstorm

Kävijäseurantaohjelman koodi (XHTML/JavaScript)