This is a Lystiwiki

 

Wilma Parkano
Wilman kirjautumissivulle

                    Ohjeita

 

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

Täällä jo odotellaan!

 

 

 

Oppilaan tarvikkeet ja työvälineet

Sisältöalue

OPPILAAN OMAT TYÖVÄLINEET

Oppilas saa vuosittain koulusta joitain henkilökohtaisia työvälineitä kuten kyniä, kumi, viivaimia, vihkoja ja kansioita. Omia työvälineitä voi täydentää itse esimerkiksi hankkimalla terottimen, värikyniä ja alleviivaustusseja. Oppilaan työntekoon tulee sujuvuutta, jos päivittäin kodin ja koulun väliä kulkevasta työkalupakista löytyvät vielä liiimapuikko ja omat askartelusakset. Henkilökohtaisia välineitä varten on hyvä hankkia säilytyskotelo, penaali.

Oppilaan repussa kulkee kodin ja koulun väliä myös reissuvihko ja reppukansio, jossa tiedotteet ja monisteet säilyvät.

Omat vihkot ja käytössä olevat kirjat suojataan kontaktimuovilla tai päällyspaperilla.

OPPIKIRJAT

Vaikka sähköisen materiaalin ja muun materiaalin käyttö koulussa lisääntyy, on käytössä edelleen myös useita oppikirjasarjoja, jotka kerätään lukuvuoden päättyessä seuraavan luokan käyttöön. Ko. kirjoissa on ns. kierrätysleima, johon oppilas kirjoittaa nimensä ja samalla sitoutuu pitämään lainakirjasta huolta. Turmeltuneesta tai kadonneesta kirjasta pyydetään korvaus. Korvauksen määrä riippuu kirjan iästä ja kunnosta.

 

TIETO-ja VIESTINTÄTEKNIIKKA

Oppilas kirjautuu sähköisille alustoille osoitteessa https://kampus.parkano.fi/. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen edu-tunnus. Tunukset luodaan oppilaalle opetuksen järjestäjän toimesta. Opetuksessa käytetään EU-tietosuoja-asetuksen täyttäviä palveluja. Tilejä ja tunnuksia hallinnoidaan keskitetysti.

Tieto- ja viestintätekniikan ja opetuksen oppimisympäristönä käytetään Googlen Google Suite for Education- palveluja sekä luokka- ja ainewikejä. G Suite for Education (ent. Google Apps for Education) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti oppilaitoksille. Palvelut mahdollistavat oppilaalle oman pilvipalvelun ja tutuimpien toimisto-ohjelmien verkkokäyttömahdollisuuden. Opetuksen tarpeisiin käytetään myös muita luetteloituja verkkosovelluksia.  Luokkawikit toimivat sähköisen oppimateriaalin ja verkon opetusmateriaalin kotipesänä.

Koulussa käytettävien Chromebook-laitteiden käyttö mahdollistuu edu-tunnuksilla.Tunnuksista on hyötyä myös käytettäessä android-pohjaisia tablet-laitteita ja puhelimia. Myös iphone- ja ipad- laitteet voivat hyödyntää hyvin GSE-palveluja. Oppilasta ohjataan sykronoimaan palvelut omalle päätelaitteelleen, useimmiten puhelimelleen. Oppilas voi näin jatkaa  työskentelyään mobiililaitteellaan ja verkkoselaimen välityksellä millä tahansa päätelaitteella. Palvelut toimivat parhaiten Chrome-selaimella. Oppilaan GSE -ympäristössä ei näytetä mainoksia, mikäli hän on kirjautuneena oppilastunnuksillaan verkkoon.

Oppilastunnuksia hallitaan oman domainin ja kaupungin tietohallinnon valvomana osoitteessa edu.parkano.fi. 

Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan tavalla. Luokkawikiin sisältöä tuottavat oppilaat itse, opettajat ja vanhemmat. Alusta toimii yhteisöllisenä julkaisualustana ja kokoaa verkossa hajallaan olevia materiaaleja ja palveluja yhdessä hallittavaan paikkaan. Wikipalvelun yhteydessä olevan verkkokeskustelupalstan luontevaan käyttöön kannustetaan kaikkia käyttäjiä. Verkkokeskustelupalstalla esiinnytän omalla tunnistettavalla käyttäjätunnuksella. Järjestelmä pystyy palauttamaan edellisiä talletuksia, mikäli työskennellessä sattuu virheitä. Vahingon tapahtuessa siitä voi ilmoittaa luokan omalle opettajalle. Luokkawikit ovat suljettuja ja niihin on pääsy vain jäsenistöllä. Oppilaiden vanhempien toivotaan kirjautuvan omien lastensa wikeihin jäseniksi.

GSE-palvelut, wikit ja monet niihin linkitetyt sähköiset oppimateriaalit ovat käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. Opetuksen yhteydessä käytetään myös oppilaiden omia päätelaitteita vanhempien suostumuksella. Oppilaita ohjataan esimerkiksi oman puhelimensa luontevaan käyttöön opiskeluvälineenä.

Vanhempainilloissa käydään läpi tietotekniikan ympäristöjen käyttöä ja  verkkokäyttöön liittyviä lupia kysytään vuosittain oppilastietolomakkeen välityksellä vuosittain.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä pyritään kasvattamaan ja laajentamaan niin, että oppilaista kasvaa vastuullisia, kriittisiä ja  sähköisten ympäristöjen käytön taitavia opiskelijoita. Tieto- ja viestintätekniikan avulla oppilasta aktivoivia ja yhteisöllisiä opetusmenetelmiä pyritään kehittämään. Verkkomateriaaleihin liittyviä tehtäviä voidaan tehdä myös kotitehtävinä.

 

LIIKUNTATUNTIEN VARUSTUS

Koulun liikuntatunneille oppilaiden tulee varustautua sääolosuhteiden mukaan. Ulkoliikuntavarusteiksi sopivat verkkarit tai tuulipuku, pusero (ei sama kuin muilla tunneilla) ja lenkkikengät. Sisäliikuntaa varten oppilailla tulee olla mukana urheiluhousut tai verryttelypuku, t-paita tai vastaava liikunta-asu. Sisäliikunnassa tunnin jälkeistä peseytymistä varten tarvitaan myös pyyheliina, sillä liikuntatunnin jälkeinen peseytyminen on osa opetusta ja hygieniakasvatusta.

Sisäliikunnassa on mahdollista käyttää sisäliikuntaan tarkoitettuja tossuja. Sukkasillaan ei voi osallistua sisäliikuntaan, koska liukastumisen riski on silloin suuri.

Luistelutunneilla on käytettävä kypärää. Mikäli oppilaalla ei ole omaa kypärää, koululta on sellainen lainattavissa liikuntatunnin ajaksi.

 

MUSIIKIN OPETUKSEN VÄLINEET

Musiikkitunneilla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan. Yhteissoittoa harjoitellaan luokkasoittimin. Edelleen halvin ja näppärin kuljetetettava ja yhteissoiton mahdollistava soitin on nokkahuilu. Hygieniasyistä on mukava, jos oppilaalla on oma soitin. Nokkahuilun soitto aloitetaan kolmannen luokan kevättalvella. Opettajat tiedustelevat silloin soitintarvetta. Nokkahuiluja hankitaan usein yhteistilauksena. 

Nokkahuilu säilyy luokkasoittimena koko alakoulun ajan. Musiikintunneilla nokkahuilun lisäksi tutustutaan muihin koulusoittimiin.

 

Discuss & brainstorm