This is a Lystiwiki

         

Parkanon Kaupunki

Keskustan koulun wikistö

Keskustan koulu
Koulukatu 14
FI-39700  PARKANO

044 7865 521/rehtori

044 7865 522/koulusihteeri

044 7865 523/op.huone

044 7865 723/keittiö

044 7865 613/vahtimestari

044 7865 462/terveydenhoitaja 

044 7865 430/hammashoito

 

    

                Wilma Parkano

Wilman kirjautumissivu
Ohjeita

 

Oppilaiden terveys ja hyvinvointi

KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2016-2017 AIKANA

KOULUTERVEYDENHOITO (Kolmostien terveys)

 

Kouluterveydenhoitaja Riina Laholuoma

Kouluterveydenhoitaja Sari Piirtola

Koululääkäri Lasse Korpi

Yhteystiedot:

Riina Laholuoma

Puh: 044 7865462

Puhelinajat: ma-to 8:30-9:00 ja 12:30-13:00

sähköposti: riina.laholuoma@parkano.fi

 

 
HYVÄT KESKUSTAN KOULUN OPPILAAT, VANHEMMAT JA HUOLTAJAT
 
Kouluterveydenhuollon palvelut painottuvat oppilaiden terveyden edistämiseen sekä ennaltaehkäisevään
työhön. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset.
 
1. ja 5.luokan tarkastukset ovat laajoja. Määräaikaisia terveystarkastuksia tehdään 2., 3., 4. ja 6.luokalla.
 
Koulunsa aloittaville oppilaille on tehty terveydenhoitajan tarkastus kesän 2016 aikana.
Mikäli kouluuntulotarkastus ei ole toteutunut, ajan voitte varata kouluterveydenhoitajalta puhelinaikoina.
 
Laajat – ja määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan luokittain ja niistä tiedotetaan erikseen tarkastuksen
lähestyessä.
Terveystarkastuksia ja vastaanottotoimintaa toteutetaan myös yksilöllisen tarpeen mukaisesti, aina perheen niin halutessa.
 
 
 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori Tommi Lukinmaan tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@parkano.fi

Puhelimella hänet tavoittaa numerosta 044 7865 539.


HAMMASHOITO

Oppilaiden hampaat tarkastetaan yksilöllisin tarkastusvälein. Hammashoitola lähettää kutsun suoraan oppilaan kotiin.

Hammashoitolan puhelinnumero on 044 7865 430.


 

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Työryhmän kokoonpano vaihtelee eri tapauksissa. Työryhmä voi kutsua huoltajia ja vanhempia palavereihinsa. Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaiden vanhemmat voivat pyytää lapsensa asioiden esille ottamista oppilashuoltotyöryhmässä.

Rehtorin puhelinnumero on 044 7865521.


ÄKILLISET SAIRAUSTAPAUKSET 

Äkillisissä sairaus- tms. tapauksissa oppilaat voivat soittaa kansliasta maksutta. Soiton kotiin voi tehdä myös terveydenhoitaja tai luokkaa opettava opettaja. Äkillistä hoitoa tarvitseva oppilas ohjataan joko kouluterveydenhoitajan vastaanotolle tai terveyskeskukseen ja vanhempiin pyritään saamaan nopeasti yhteys.


 


 

KOULUTAPATURMAT

Koulutapaturmissa välittömästi AINA yhteys ensisijaisesti kouluterveydenhoitajaan.

Jos hän ei ole paikalla, ilmoitus omalle opettajalle, joka ohjaa hoitoon/ottaa yhteyttä huoltajaan.

Myös mahdollisissa jatkohoitopaikoissa (hammashoitola, TaYS) tulee ilmoittaa, että kyseessä on koulutapaturma.

Koulusihteeri tekee tapaturmista ilmoituksen kaupungin vahinkovakuutusyhtiölle, joka pääsääntöisesti korvaa koulutapaturmista aiheutuneet hoito- ja lääkekulut kuitteja vastaan.

Huom! Vakuutus korvaa aineelliset vahingot (mm. silmälasit) vain mikäli samassa yhteydessä on syntynyt lääkärin hoitoa vaativa vamma.

Korvausasioiden sujuvuuden takaamiseksi on varmistuttava, että tapaturmasta on tieto koululla/koulusihteerillä.

OPPILASTURVALLISUUS


KIVA KOULU

KIVA- koulu lyhenne tarkoittaa kiusaamista vastustava koulu.

Oppilaat osallistuvat koulukiusaamista koskevaan Kiva koulu –kyselyyn. Toimintaa jatketaan koulussamme tänä lukuvuonna. Asiasta löytyy tietoa myös netistä osoitteesta www.kivakoulu.fi/vanhemmille.


OPPILAAN KÄYTÖS JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN

Oppilaalta odotetaan, että hän tekee annetut tehtävät ja ymmärtäää ja noudattaa ikätasonsa mukaisesti annettuja ohjeita. Ohjeita annetaan aina koulun ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan erikseen. Koulun sisällä ja koulualueella tapahtuvaan toimintaan, hyvään käytökseen  ja opiskeluun vaikutetaan säännöillä ja niistä käytävillä luokan yhteisillä kasvatuskeskustelutuokioilla ja tarvittaessa oppilaan kanssa käytävillä kasvatuskeskusteluilla. Tarvittaessa turvaudutaan kurinpitotoimiin.

Oppilaan riskikäyttätytymiseen puututaan hänen oman ja ryhmän turvallisuuden vaarantuessa.


PYÖRÄILYKYPÄRÄT

Kouluaikana tehtävillä pyöräretkillä on jokaisella oppilaalla oltava pyöräilykypärä. Mikäli oppilaalla ei ole omaa pyöräilykypärää, hän voi saada retken ajaksi koululta päätä suojaavan väliaikaisen suojavälineen. Myös koulumatkoilla pitää käyttää pyöräilykypärää.

LUISTELUKYPÄRÄT

Jäällä pidettävien liikuntatuntien aikana oppilaan on käytettävä kypärää. Mikäli hänellä ei ole omaa, hän voi lainata koulun kypärää liikuntatuntien ajaksi,


PIHALEIKIT JA PELIT

Oppilasta ohjataan myös pihaleikeissä riskikäyttäytymisen välttämiseen. Tapaturmariskejä aiheuttavia leikkejä ja pelejä rajoitetaan välitunneilla.


LIIKUNTAPAIKOILLE SIIRTYMINEN

Oppilasta ohjataan käyttäytymään liikennesääntöjen mukaisesti sekä liikenteessä että liikennevälineissä. Koulu voi alkaa tai päättyä liikuntapaikoille ( esimerkiksi urheilukenttä). Oppilaiden vanhempia pyydetään opastamaan koulumatkoja tutuille liikuntapaikoille ja takaisin kotiin. Bussilla yhteisesti tehtävät matkat alkavat koululta  ja päättyvät koululle. Jos oppilas bussilla tehtävällä retkellä jää autosta matkan varrella, tähän on oltava vanhemmilta suostumus kirjallisesti tai sähköpostilla.


RETKET ja LEIRIKOULUT

Oppilaat saavat retkiä koskevat turvallisuusohjeet aina.Lyhyiden ja toistuvien retkien ohjeistus käydään oppilaiden kanssa suullisesti läpi. Pidempien ja monenlaisia kohteita sisältävistä retkistä ohjeet annetaan kirjallisena.  Niiden noudattamista edellytetään. Leirikouluja varten ohjeistukseen edellytetään sitouduttavan ja ohjeisto hvyäksytään ja allekirjoitetaan sekä oppilaan että hänen vanhempiensa toimesta. Oppilas, joka aiheuttaa vaaratilanteita joko itselleen tai muulle ryhmälle tai rikkoo tahallisesti annettua ohjeistusta, voidaan lähettää kesken retkeä tai leirikoulua kotiin. Käytännössä tällainen tilanne tarkoittaa sitä, että vanhempien on järjestettävä oppilaan kotiinpaluu omatoimisesti ja omin kustannuksin. Leirikouluja ja isompia retkiä varten on hyvä tarkistaa myös oppilaan oma vakuutusturva.

Discuss & brainstorm

Kävijäseurantaohjelman koodi (XHTML/JavaScript)