This is a Lystiwiki

Channel


Show:
24.08.2018 Friday
ristapi edited the page henkilokunta
ristapi
ristapi edited the page henkilokunta

KESKUSTAN KOULUN JA YHTEISKOULUN KANSLIA PARAKISSA

on avoinna seuraavasti:

maanantai-torstai klo 7.00 - 15.00

perjantai klo 7.00 - 14.00

lounastauko päivittäin n. klo 11.15 - 11.45 sekä lounastauon yhteydessä työasiointia koulun ulkopuolella, josta paluu viimeistään klo 12.15.

Kanslian puhelinnumero on 044 7865 522 ja koulusihteerin sähköposti pirjo.lehtola@parkano.fi.

Wilman käyttäjätunnus- ja salasana-asioissa yhteys lukion koulusihteeri Tuula Kemppiin, puh. 044 7865 543 tai tuula.kemppi@parkano.fi.

11.08.2018 Saturday
arjapi edited the page oppilaiden-terveys-ja-hyvinvointi
arjapi
arjapi edited the page oppilaiden-terveys-ja-hyvinvointi

KOULUTERVEYDENHOITO , KURAATTORI, HAMMASHOITO, TAPATURMAT

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Kolmostien terveys

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.

Terveydenhoitaja

Uuden alkavan lukukauden myötä tiedotamme myös uusista terveydenhoitajan käytännöistä. Uutena terveydenhoitajana alakoululla aloittaa Jonna Isotalo, Kirsi Kilic jatkaa osittain toisena terveydenhoitajana Kihniön kouluterveydenhuollon ohella. 

Päivystysaika, ilman ajanvarausta  ma-to klo 10-11, jonka aikana hoidetaan akuutit asiat, pienet tapaturmat jne. Jatkossa toivommekin, että vanhemmat olisivat ensin yhteydessä terveydenhoitajaan ja varaisivat erillisen ajan muihin lapsen terveyteen liittyviin asioihin. Tämä edesauttaa, ettei suunnitellut terveystarkastukset häiriinny.

Puhelinajat ma-to klo 9.30-10 ja 12.30-13 tai Wilman kautta. Työn luonteen vuoksi terveydenhoitajalla ei ole  aina mahdollisuutta vastata, joten tarvittaessa soitathan myöhemmin uudelleen. 

Yhteistyöterveisin

Jonna Isotalo (Riina Santala, virkavapaalla)
Puh. 044 786 5462

Kirsi Kilic
Puh. 044 754 1413

Parkanon keskustan koulu
Koulukatu 14

Koululääkäri

Janne Karri, vastaanottopäivä keskiviikko

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

 1. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
 2. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
 3. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
 4. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
 5. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
 6. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
 7. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
 8. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
 9. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja

Opiskelijoilla on mahdollisuus ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen. Lisätietoa kouluterveydenhuollosta. Rokotukset annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Yläkoulu/lukio terveydenhoitaja

Tellervo Kilkki
Puh. 044 786 5467

Parkanon yhteiskoulu, lukio ja ammatilliset oppilaitokset

Puhelinajat

Parkano
Ma - to klo 9.30-10 ja 12.30-13 tai yhteydenotto Wilman kautta

Kihniö
Ti - pe
Klo 8.30 - 9.00 ja 12.30 - 13.00

Koulupsykologi

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.

Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviä:

-Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit oppilaan avuntarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi
-Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen
-Koulun henkilöstön ja vanhempien konsultaatio/neuvonta oppilaan kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja opetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa
-Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito)

Psykologi

Tanja Honkanen
Puh. 044 786 5324
Puhelinaika ma klo 14.00–15.00 ja to klo 8.45–9.30

Vastaanotto Parkanossa

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Perheneuvola

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Kihniön terveyskeskus
Kivinevantie 11 – 13
(vastaanotto torstaisin)

Puhelinaika ma - ke klo 9.00 – 9.30

Psykologi

Puh. 044 786 5318

Perheneuvoja

Katri Alamettälä
Puh. 044 786 5319

Ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja tehostettu perhetyö

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi tuotamme yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa lastensuojelun asiakasperheille tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus voivat olla vaarassa.

Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Tehostetun perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

 
 
 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori Tommi Lukinmaan tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@parkano.fi

Puhelimella hänet tavoittaa numerosta 044 7865 539.


HAMMASHOITO

Oppilaiden hampaat tarkastetaan yksilöllisin tarkastusvälein. Hammashoitola lähettää kutsun suoraan oppilaan kotiin.

Hammashoitolan puhelinnumero on 044 7865 430.


 

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Työryhmän kokoonpano vaihtelee eri tapauksissa. Työryhmä voi kutsua huoltajia ja vanhempia palavereihinsa. Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaiden vanhemmat voivat pyytää lapsensa asioiden esille ottamista oppilashuoltotyöryhmässä.

Rehtorin puhelinnumero on 044 7865521.


ÄKILLISET SAIRAUSTAPAUKSET 

Äkillisissä sairaus- tms. tapauksissa oppilaat voivat soittaa kansliasta maksutta. Soiton kotiin voi tehdä myös terveydenhoitaja tai luokkaa opettava opettaja. Äkillistä hoitoa tarvitseva oppilas ohjataan joko kouluterveydenhoitajan vastaanotolle tai terveyskeskukseen ja vanhempiin pyritään saamaan nopeasti yhteys.


 


 

02.08.2018 Thursday
HannuKari edited the page etusivu
HannuKari
HannuKari edited the page etusivu

Parkanon kaupungin koululaitoksen vuosikertomus 2017 - 2018

01.08.2018 Wednesday
arjapi edited the page opetussuunnitelma
arjapi
arjapi edited the page opetussuunnitelma

OPETUSSUUNNITELMA 2016

Parkanon kaupungin uusi voimassa oleva opetussuunnitelma

PDF: Parkanon kaupungin opetussuunnitelma

arjapi edited the page paivittainen-tyoaika-ja-kaytanteet
arjapi
arjapi edited the page kasvatuskeskustelu-ja-kurinpitotoimet
arjapi
arjapi edited the page kasvatuskeskustelu-ja-kurinpitotoimet

JÄLKI- ISTUNNOT, KASVATUSKESKUSTELUT ja MUUT KURINPITOTOIMET

Järjestyssäännöt

Koulussa laaditaan yhteisön viihtymisen ja turvallisuuden kannalta tärkeitä sopimuksia ja sääntöja. Niitä laaditaan yhteistoiminnallisesti myös luokissa. Sääntöjen noudattamiseen liittyvät hyvän vuorovaikutuksen arvostaminen, vastuu itsestä, toisista ja ympäristöstä. Sääntöjen noudattamisesta käydään usein keskustelua ja niitä tarkennetaan tai korjataan yhteisen keskustelun tuloksena. 

Luokissa säännöt ovat näkyvillä. Luokissa käydään sekä yhteisiä kasvatuskeskusteluja että tarpeen vaatiessa yksilöllisiä keskusteluja kaikkien koulunkäynnin turvaamiseksi.

Oppilaan velvollisuuksista ja oikeuksista säädetään laissa.


 

Oppivelvollisuus sekä oppilaan oikeudet ja velvollisuudet, muutokset 2013

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä.

Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä.

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Kurinpito

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

LAKITEKSTI KOKONAISUUDESSAAN

arjapi created the page kasvatuskeskustelu-ja-kurinpitotoimet
arjapi
arjapi edited the page kaytanteita
arjapi
arjapi edited the page kaytanteita

OPPILAIDEN OMAT TAVARAT

VAATETUS JA JALKINEET, LIIKUNTAVARUSTEET

Oppilaat voivat halutessaan tuoda kouluun sisäkäyttöön soveltuvat jalkineet. Sisäjalkineet, kuten muukin vaatetus, on hyvä nimikoida sekaannusten välttämiseksi.

Sisäliikuntaa varten olevaa varustekassia voi säilyttää naulakolla. Käytön jälkeen sisäliikuntavarusteet on kuljetettava kotiin pesuun ja kuivaukseen.

Kouluun jääneitä vaatteita ja tarvikkeita voi tiedustella koulun siistijöiltä.

SOITTIMET     

Soittimet oppilas saa tuoda kouluun tullessaan sisätiloihin. Hän voi käydä viemässä soitimen luokkaan tai halutessaan hän voi tuoda sen myös opettajanhuoneeseen.

OMALLA VASTUULLA

Muut kuin välttämättömät koulutarvikkeet ovat aina oppilaan omalla vastuulla. Koulun järjestyssääntöjen mukaan tarpeettomien tavaroiden kouluuntuomista tulee välttää.

MATKAPUHELIN

Matkapuhelin on myös oppilaan omalla vastuulla. Matkapuhelinta pidetään koulupäivän ajan suljettuna tai äänettömänä. Vanhempien luvalla puhelinta voidaan käyttää myös oppimisen välineenä.


 

 

 

arjapi created the page kaytanteita
arjapi
arjapi edited the page paivittainen-tyoaika-ja-kaytanteet
arjapi
arjapi edited the page paivittainen-tyoaika-ja-kaytanteet

KOULUMME PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.50 – 9.45
 3. 10.00 – 10.45
 4. 11.00 - 11.45 / 11.15 – 12.00
 5. 12.15 – 13.00
 6. 13.15 – 14.00
 7. 14.15 – 15.00

Ruokailut ajoittuvat 10.15 – 12.15 väliselle ajalle.

Oppitunnin pituus on 60 min., josta taukoa on 15 min. Oppitunteja voidaan yhdistää ns kaksoitunniksi. Kokeilussa on myös 75 min tunteja, jotka mahdollistavat kahden välitunnin yhdistämisen pidemmäksi liikuntatauoksi koulupäivän lomaan. Oppituntien päätteeksi on joko tauko tai koulupäivä päättyy sovitulla tavalla . Aamutunnit voivat alkaa 8.15.

arjapi edited the page oppilaiden-terveys-ja-hyvinvointi
arjapi
arjapi edited the page henkilokunta
arjapi
arjapi edited the page etusivu
arjapi
arjapi edited the page etusivu

Täällä jo odotellaan!

arjapi edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin
arjapi
arjapi edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin

KIRJAUTUMINEN sähköiselle työpöydälle

Oppilas kirjautuu edu-tunnuksillaan sähköiseen oppimisympäristöön osoitteessa

https://kampus.parkano.fi/

Työpöydälla olevista ikoneista oppilas pääsee kertakirjautumisella siirtymään niihin oppimissovelluksiin, joihin on olemassa MPASSid-tunnistus. MPASSid on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama GDPR-yhteensopiva tunnistuspalvelu. Muihin käytettäviin sovelluksiin siirrytään luokkawikien kautta.

Yllä oleva osoite kannattaa laittaa avautuvien aloitussivujen joukkoon myös kotona käytettävillä päätelaitteilla.

arjapi edited the page etusivu
arjapi
arjapi edited the page etusivu
arjapi edited the page tyovalineet-ja-materiaalit-valineet
arjapi
arjapi edited the page tyovalineet-ja-materiaalit-valineet

Sisältöalue

OPPILAAN OMAT TYÖVÄLINEET

Oppilas saa vuosittain koulusta joitain henkilökohtaisia työvälineitä kuten kyniä, kumi, viivaimia, vihkoja ja kansioita. Omia työvälineitä voi täydentää itse esimerkiksi hankkimalla terottimen, värikyniä ja alleviivaustusseja. Oppilaan työntekoon tulee sujuvuutta, jos päivittäin kodin ja koulun väliä kulkevasta työkalupakista löytyvät vielä liiimapuikko ja omat askartelusakset. Henkilökohtaisia välineitä varten on hyvä hankkia säilytyskotelo, penaali.

Oppilaan repussa kulkee kodin ja koulun väliä myös reissuvihko ja reppukansio, jossa tiedotteet ja monisteet säilyvät.

Omat vihkot ja käytössä olevat kirjat suojataan kontaktimuovilla tai päällyspaperilla.

OPPIKIRJAT

Vaikka sähköisen materiaalin ja muun materiaalin käyttö koulussa lisääntyy, on käytössä edelleen myös useita oppikirjasarjoja, jotka kerätään lukuvuoden päättyessä seuraavan luokan käyttöön. Ko. kirjoissa on ns. kierrätysleima, johon oppilas kirjoittaa nimensä ja samalla sitoutuu pitämään lainakirjasta huolta. Turmeltuneesta tai kadonneesta kirjasta pyydetään korvaus. Korvauksen määrä riippuu kirjan iästä ja kunnosta.

 

TIETO-ja VIESTINTÄTEKNIIKKA

Oppilas kirjautuu sähköisille alustoille osoitteessa https://kampus.parkano.fi/. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen edu-tunnus. Tunukset luodaan oppilaalle opetuksen järjestäjän toimesta. Opetuksessa käytetään EU-tietosuoja-asetuksen täyttäviä palveluja. Tilejä ja tunnuksia hallinnoidaan keskitetysti.

Tieto- ja viestintätekniikan ja opetuksen oppimisympäristönä käytetään Googlen Google Suite for Education- palveluja sekä luokka- ja ainewikejä. G Suite for Education (ent. Google Apps for Education) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti oppilaitoksille. Palvelut mahdollistavat oppilaalle oman pilvipalvelun ja tutuimpien toimisto-ohjelmien verkkokäyttömahdollisuuden. Opetuksen tarpeisiin käytetään myös muita luetteloituja verkkosovelluksia.  Luokkawikit toimivat sähköisen oppimateriaalin ja verkon opetusmateriaalin kotipesänä.

Koulussa käytettävien Chromebook-laitteiden käyttö mahdollistuu edu-tunnuksilla.Tunnuksista on hyötyä myös käytettäessä android-pohjaisia tablet-laitteita ja puhelimia. Myös iphone- ja ipad- laitteet voivat hyödyntää hyvin GSE-palveluja. Oppilasta ohjataan sykronoimaan palvelut omalle päätelaitteelleen, useimmiten puhelimelleen. Oppilas voi näin jatkaa  työskentelyään mobiililaitteellaan ja verkkoselaimen välityksellä millä tahansa päätelaitteella. Palvelut toimivat parhaiten Chrome-selaimella. Oppilaan GSE -ympäristössä ei näytetä mainoksia, mikäli hän on kirjautuneena oppilastunnuksillaan verkkoon.

Oppilastunnuksia hallitaan oman domainin ja kaupungin tietohallinnon valvomana osoitteessa edu.parkano.fi. 

Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan tavalla. Luokkawikiin sisältöä tuottavat oppilaat itse, opettajat ja vanhemmat. Alusta toimii yhteisöllisenä julkaisualustana ja kokoaa verkossa hajallaan olevia materiaaleja ja palveluja yhdessä hallittavaan paikkaan. Wikipalvelun yhteydessä olevan verkkokeskustelupalstan luontevaan käyttöön kannustetaan kaikkia käyttäjiä. Verkkokeskustelupalstalla esiinnytän omalla tunnistettavalla käyttäjätunnuksella. Järjestelmä pystyy palauttamaan edellisiä talletuksia, mikäli työskennellessä sattuu virheitä. Vahingon tapahtuessa siitä voi ilmoittaa luokan omalle opettajalle. Luokkawikit ovat suljettuja ja niihin on pääsy vain jäsenistöllä. Oppilaiden vanhempien toivotaan kirjautuvan omien lastensa wikeihin jäseniksi.

GSE-palvelut, wikit ja monet niihin linkitetyt sähköiset oppimateriaalit ovat käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. Opetuksen yhteydessä käytetään myös oppilaiden omia päätelaitteita vanhempien suostumuksella. Oppilaita ohjataan esimerkiksi oman puhelimensa luontevaan käyttöön opiskeluvälineenä.

Vanhempainilloissa käydään läpi tietotekniikan ympäristöjen käyttöä ja  verkkokäyttöön liittyviä lupia kysytään vuosittain oppilastietolomakkeen välityksellä vuosittain.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä pyritään kasvattamaan ja laajentamaan niin, että oppilaista kasvaa vastuullisia, kriittisiä ja  sähköisten ympäristöjen käytön taitavia opiskelijoita. Tieto- ja viestintätekniikan avulla oppilasta aktivoivia ja yhteisöllisiä opetusmenetelmiä pyritään kehittämään. Verkkomateriaaleihin liittyviä tehtäviä voidaan tehdä myös kotitehtävinä.

 

LIIKUNTATUNTIEN VARUSTUS

Koulun liikuntatunneille oppilaiden tulee varustautua sääolosuhteiden mukaan. Ulkoliikuntavarusteiksi sopivat verkkarit tai tuulipuku, pusero (ei sama kuin muilla tunneilla) ja lenkkikengät. Sisäliikuntaa varten oppilailla tulee olla mukana urheiluhousut tai verryttelypuku, t-paita tai vastaava liikunta-asu. Sisäliikunnassa tunnin jälkeistä peseytymistä varten tarvitaan myös pyyheliina, sillä liikuntatunnin jälkeinen peseytyminen on osa opetusta ja hygieniakasvatusta.

Sisäliikunnassa on mahdollista käyttää sisäliikuntaan tarkoitettuja tossuja. Sukkasillaan ei voi osallistua sisäliikuntaan, koska liukastumisen riski on silloin suuri.

Luistelutunneilla on käytettävä kypärää. Mikäli oppilaalla ei ole omaa kypärää, koululta on sellainen lainattavissa liikuntatunnin ajaksi.

 

MUSIIKIN OPETUKSEN VÄLINEET

Musiikkitunneilla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan. Yhteissoittoa harjoitellaan luokkasoittimin. Edelleen halvin ja näppärin kuljetetettava ja yhteissoiton mahdollistava soitin on nokkahuilu. Hygieniasyistä on mukava, jos oppilaalla on oma soitin. Nokkahuilun soitto aloitetaan kolmannen luokan kevättalvella. Opettajat tiedustelevat silloin soitintarvetta. Nokkahuiluja hankitaan usein yhteistilauksena. 

Nokkahuilu säilyy luokkasoittimena koko alakoulun ajan. Musiikintunneilla nokkahuilun lisäksi tutustutaan muihin koulusoittimiin.

 

arjapi edited the page opetuksen-tuki
arjapi
arjapi edited the page opetuksen-tuki

Kolmiportainen tuki ja tuen muodot

KOLMIPORTAINEN TUKI

Tarkemmin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/585935/perusopetus/tekstikappale/614863

YLEINEN TUKI

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarjottua oppimisen ja sosio-emotionaalisen hyvinvoinnin tukea, jossa tavoitteena on pureutua ongelmiin heti niiden syntyessä ja näin mahdollisesti ehkäistä oppimisen tai tunne-elämän suurempia vaikeuksia. 

 • Oppilaan oppimista edesautetaan huolehtimalla yhteistyöstä huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa
 • Ryhmää ohjataan toimimaan niin, että sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista
 • Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehityshaasteensa
 • Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
 • Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.
 • Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa.

TEHOSTETTU TUKI

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, vahvempaa, pitkäjänteisempää ja monia tukimuotoja käyttävää. Tehostetussa tuessa ovatkin käytössä kaikki perusopetuksen tukimuodot mukaan lukien opiskelun erityisten painoalueiden määrittely, lukuun ottamatta kuitenkaan oppimäärän yksilöllistämistä. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä monialaisessa oppilashuoltotyössä.

ERITYINEN TUKI

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla.Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. Parkanossa erityinen tuki toteutuu yleisopetuksen yhteydessä, mikäli se on oppilaan ja vastaanottavan ryhmän edun mukaista, kaupungin omissa pienryhmissä tai tarvittaessa kaupungin ulkopuolisissa erityistä tukea tarjoavissa oppilaitoksissa. Mikäli oppilaan erityinen tuki toteutuu pienryhmässä, tavoitteena on oppilaan integroituminen yleisopetukseen niissä oppiaineissa, joissa se on mahdollista.

TUEN MUODOT 

TUKIOPETUS, OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUs JA ERITYISOPETUS, OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN YKSILLÖLLISTÄMINEN JA OPETUKSESTA VAPAUTTAMINEN SEKÄ VUOSILUOKAN KERTAAMINEN, ​​​​​​TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELU

TUKIOPETUS

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaalta, vanhemmalta tai opettaja voi ehdottaa sitä oppimisen tueksi. Tukiopetusta pystytään järjestämään ensisijaisesti koulun työjärjestyksen ulkopuolella. Tukiopetusta annetaan kaikissa kolmiportaisen tuen vaiheissa tarpeen mukaan.


OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS, ERITYISOPETUS

Oppilas saattaa tarvita tehostetumpaa lisätukea edistymiseensä. Tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä oppilaan, opettajan ja huoltajan kanssa. Tukea annetaan luokassa opettajan ja kouluavustajan yhteistyönä, resurssiopettajan tai  erityisopettajan tuella osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti joko vaihtuvissa ryhmissä tai pienryhmissä. Oppilaan tarvitsema tuki räätälöidään oppilashuoltotyöryhmässä. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta kaikissa kolmiportaisen tuen vaiheissa.


KOULUKURAATTORIN PALVELUT

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten  opiskelijoiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän perheitään ongelmatilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen.

Koulukuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti etsimään ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden ja perheiden auttamiseksi sekä käsittelemään koko koulun hyvinvointiin liittyviä asioita.

Koulukuraattori voi olla aloitteellinen yhteydenottaja. Yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Milloin koulukuraattorin puheille?

Oppilas voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos hänellä on mielessään asioita, jotka painavat  ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos heillä on huoli lapsen tai perheen tilanteesta, eivätkä he oikein tiedä mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaa  tuen saamiseksi.

Luottamuksellisuus

Koulukuraattorin työskentely on luottamuksellista. Koulukuraattorilla kuten muillakin alaikäisten kanssa työskentelevillä on myös velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, jos hän arvioi lapsen tai nuoren olevan esimerkiksi lastensuojelun tuen tarpeessa.


OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Työryhmän kokoonpano vaihtelee eri tapauksissa. Työryhmä voi kutsua huoltajia ja vanhempia palavereihinsa. Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaiden vanhemmat voivat pyytää lapsensa asioiden esille ottamista oppilashuoltotyöryhmässä.

31.07.2018 Tuesday
arjapi edited the page opetuksen-tuki
arjapi
arjapi edited the page etusivu
arjapi
arjapi edited the page etusivu

Sivujen ylläpito

TVT-tiimi

 • Juhani Leppänen
 • Arja Pihlaja
 • Hannu Kari
 • Piia Auvinen
 • Kreetta Alarotu
arjapi edited the page henkilokunta
arjapi
arjapi edited the page henkilokunta

Opettajat ja luokanvalvojat

AVAA LINKKI UUTEEN IKKUNAAN, KIRJAUDU WILMAAN 

A Alanen Hanna    lv: Kolmoset
Alarotu Kreetta    lv: 1B
Anttila Päivi    lv: 2A
Autio Mari    lv: 5B
Auvinen Piia    lv: 6B
H Heikkilä Päivi    lv: 1A
I Iivonen Katri     
J Järvenpää Tero    lv: Kolmoset
K Kallio Katri    lv: 1C
Kari Hannu     Pedagoginen tvt-tukihenkilö
Kortesmaa Arja    lv: PR 0PR 2PR 3
Koskiniemi Johanna    Englannin ja ruotsin kielen opettaja
Kukkola Anne     
L Lehtimäki Laura    lv: 5D
Lepistö Minna    lv: 4C
Leppänen Juhani    Apulaisrehtori  lv: 4A
M Mäkipää Henriikka    lv: 5C
Mäkitalo Laura    lv: Kolmoset
P Perasto Esa    Erityisopettaja
Pihlaja Arja    lv: 4B
Piilola Annika    Englannin kielen opettaja
Puntala Anna    lv: 5A
R Riihimäki Anna-Riitta     
Ritvonen Minna     
S Saarinen Päivi    lv: 2B
Salminen Katriina    lv: 6C
Salonen Laura      Opinto-ohjaaja
Soikkeli Seppo    lv: 4D
Suomilammi Johanna    lv: 2C
T      
U Uusihonko Justiina UJu   lv: 6A
Uusitalo Juha UuJ     Teknisen työn lehtori
V Veikkola Saila VS      
Vesanto Kimmo VK   Rehtori
arjapi edited the page etusivu
arjapi
arjapi edited the page etusivu

Keskustan koulu Facebookissa

https://www.facebook.com/Parkanon-Keskustan-koulu-461604864242527/
arjapi edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin
arjapi
arjapi edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin

Google Suite for Education- ympäristö ja muut sovellukset

 • G Suite for Education (ent. Google Apps for Education) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti oppilaitoksille.

Sovellukset

Parkano on ottanut paketista käyttöön alla mainitut sovellukset:

 • Drive
 • Docs
 • Forms
 • Sheets
 • Slides
 • Keep
 • Classroom
 • Sites
 • Mobiililaitteet, syknkronointi omaan päätelaitteeseen
 • Maps
 • Gmail
 • Kalenteri

Oppilaat saavat G Suite-tilin käyttöoikeudet keskitetystä hallinnasta. 

Oppilaslaitteina peruskoulussa käytetään Chromebook-laitteita. Myös niitä hallitaan keskitetysti.

Muut sovellukset

Muita koulussa käytettäviä kirjautumista edellyttäviä sovelluksia ovat mm mpass -kirjautuminen, oppikirjasarjojen oppimispelisovellukset, videoiden tekoon tarkoitetut ohjelmat ( wevideo), oppimispelialustat ( esim Kahoot), Näppistaituri, Book Creator. Kirjautumista edellyttävistä suositelluista sovelluksista ylläpidetään luetteloa ja opettajia ohjataan käyttämään näitä. Palvelun tarjoajalta edellytetään EU.n tietosuoja-asetuksen noudattamista.

Myös sellaisia sovelluksia, joihin ei kirjauduta ja joihin sovellus ei tallenna tietoja (oppilas tai opettaja), voidaan käyttää opetuksessa.

arjapi edited the page yhteistyo-kotien-kanssa
arjapi
arjapi edited the page yhteistyo-kotien-kanssa

YHTEYDET KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ

WILMA

pnowilma.parkano.fi

WILMA-järjestelmän kautta vanhemmat saavat henkilökohtaista tietoa oppilaan koulunkäynnin sujumisesta ja arvioinnista. Wilman kautta huoltajat 

 • saavat koulun tiedotteet
 • voivat ilmoittaa poissaolosta
 • voivat anoa lupaa tulevalle poissaololle
  • Koulun toivomuksena on, että oppilaiden lomamatkat pyrittäisiin sijoittamaan koulun lomien yhteyteen. Jos perheen lomamatka sijoittuu koulun loma-ajan ulkopuolelle, oppilaalle tulee anoa lupa poissaoloa varten. Lomake löytyy WIlmasta. Yli kolme päivää kestävät lomat tulee anoa kirjallisesti rehtorilta ja lyhyemmät lomat luokanopettajalta Tukiopetusta ei lomamatkojen vuoksi anneta.
 • voivat olla yhteydessä opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan
 • voivat seurata oppilaan koulunkäyntiä (tulevia kokeita, tuntimerkintöjä)
 • voivat seurata oppilaan oppimiseen liittyviä tukitoimia

Huoltajan tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa oppilaalle. Huoltajalla on ainoastaan oikeus anoa lupaa poissaololle ja selvitää poissaoloja. 

Uudet Wilma-tunnukset luodaan osoitteessa 

WILMA MOBIILILAITTEISSA

Mobiililaitteisiin, puhelimeen ja tabletteihin, on ladattavissa käyttöjärjestelmä kohtainen Wilma-sovellus. Mobiililaitteiden sovelluksessa on vähemmän ominaisuuksia verrattuna Wilman selainversioon. Esimerkiksi tällä hetkellä mobiilisovelluksessa ei voi vastata Wilman kyselyihin, joita käytetään oppilastietojen keräämiseen. Wilmaa voi käyttää myös mobiililaitteiden selaimessa, jolloin kaikki Wilman ominaisuudet ovat käytössä.

Voit tutustua Visman ohjeisiin Wilma-sovelluksen asentamiseen eri laitteille täältä ja katsoa Visma ohjevideon mobiilisovelluksen käyttöön.


Ohje: Kurinpitotoimen kuittaaminen
Ohje: Kotitehtävien ja kokeiden
 tarkastelu


Lisäohjeita löydät Wilman palveluntarjoajan kotisivuilta:

Wilman pikaohje huoltajille (Visma)
Wilma-kysymyksiä huoltajilta - Wilma FAQ (Visma)

YHTEYSTIEDOT

Koulun ja opettajakunnan yhteystiedot löytyvät  WILMASTA ja luokkien omista wikeistä sekä tästä wikistä.

 • Kodin ja koulun sähköinen yhteydenpito edellyttää toimivia sähköpostiosoitteita.
 • Vanhempainilloissa sovitaan luokkakohtaisesti siitä, millä eri tavoilla opettajan tavoittaa.

PUHELIMET

Opettajat käyttävät yhteydenpitoon pääsääntöisesti henkilökohtaisia puhelimiaan.  Opettajanhuoneen yhteiseen puhelimeen voi ottaa yhteyttä välituntien aikaan. Koulun yhteiseen puhelimeen lähetettyjen tekstiviestien toivotaan alkavan sen opettajan nimellä, jolle viesti on tarkoitettu.

LUOKKAWIKIT

Vanhempien toivotaan liittyvän  luokkawikeihin jäseniksi. Luokan arjen ja tapahtumien sekä opiskeltavien asioiden seuraaminen wikistä antaa koulusta ja opiskelusta monipuolisemman ja elävämmän kuvan wikin kautta. Wikit mahdollistavat myös vapaan keskustelun luokan asioista. Oppilaat saavat wikien kautta ohjeita ja tietoa mm. läksyistä.

Sähköpostiosoitteet mahdollistavat myös wikin ryhmäsähköpostitoiminnon käytön  ja luokan sisäisten postituslistojen laadinnan ja varmistavat osaltaan yhteydenpitoa.

ARVIOINTIKESKUSTELU

Lukuvuoden väliarviointi tehdään yhdessä oppilaan, oppilaan huoltajan ja opettajan kanssa marras-maaliskuun aikana. Lukuvuonna 2018-2019 arviointikeskusteluja järjestetään marras-maaliskuussa siten, että 2. ja 6. luokan keskustelu suoritetaan maaliskuussa nivelvaihetta ajatellen.

 


LUOKKIEN VANHEMPAINILTOJA JA LUOKKATOIMIKUNTIEN PALAVEREJA

Pidetään luokkien oman rytmin ja tarpeen mukaan.
 

KOULUN JUHLAT YM. TAPAHTUMAT

 • Lukuvuonna 2018-2019 järjestetään kahdet joulujuhlat sekä kevään juhla.
 • Kodin ja koulun päivä syyslukukaudella. Muuttotalkoot uuteen kouluun kevätlukukauden lopussa.

VANHEMPAINYHDISTYS

arjapi edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin
arjapi
arjapi edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin

Keskustan koulun wikistö

KESKUSTAN KOULUN wikit ovat sähköisiä oppimisympäristöjä ja pääsääntöisesti suljettuja.

 • SULJETTUIHIN LUOKKA- JA AINEWIKEIHIN pääsee sisään vain ylläpitäjien kutsusta
 • Wikien jäsenistö muodostuu oppilaista ja oppilaiden vanhemmista sekä luokan kanssa työskentelevästä henkilökunnasta.
 • Jäsen voi liikkua sisäänkirjautumisen jälkeen Vaihda wikiä - valikosta kaikkiin niihin wikeihin, jossa hän on jäsenenä.
 • Sisältöä voivat tuottaa kaikki wikin jäsenet. Suljetuissa wikeissä voi myös keskustella ja se on myös toivottavaa.
 • Luokkien wikit ovat ikkuna opetuksen arkeen ja luokan tapahtumiin. Wikeissä on opetusmateriaalia ja oppilaiden tuotoksia. Se toimii kokoavana oppimisalustana verkon erilaisten resurssien käytössä. 
 • Luokkawikien pääkäyttäjä on luokanopettaja. Koulun TVT-ryhmä vastaa muusta pääkäytöstä ja ryhmien hallinnasta. Ota yhteys luokanopettajaan tai TVT-tiimiin, jos sinulla on ongelmia sisäänpääsyn kanssa. 

WIKI on verkkosivusto, jonka sisältö kasvaa lukuvuoden varrella

Sivuille kootaan

 • oppimateriaalia
 • linkkejä oppimateriaaleihin, Google for Education- ympäristöön ja oppimispeleihin
 • ohjeita
 • aikatauluja
 • oppilaiden tuottamaa asiasisältöä opiskeltavista asioista
 • oppilaiden ja oppilasryhmän tuotoksia
 • keskustelua, kysymyksiä
 • videoita
 • kuvia kouluarjesta
 • vanhempien keskustelua                                                                                                                                                                                                  

 

arjapi edited the page yhteistyo-kotien-kanssa
arjapi
arjapi edited the page paivittainen-tyoaika-ja-kaytanteet
arjapi
arjapi edited the page paivittainen-tyoaika-ja-kaytanteet

Opetuksen järjestäminen oppimiskokonaisuuksiksi ja jaksoiksi

Opetus voidaan jäsentää laajemmiksi oppimiskokonaisuuksiksi ja lähestyä oppimisen kohteena olevia asioita ilmiöinä, joilloin opiskeltava asiakokonaisuus hahmottuu usean oppiaineen näkökulmista. Tällaiset jaksot koulussa purkavat perinteistä työjärjestystä ja koulupäivät eivät noudata esimerkiksi Wilmasta löytyvää työjärjestystä oppituntijakoineen. Oppimiskokonaisuutta suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja oppilaat voivat myös jossain märin itsenäisesti varata aikaa kokonaisuuden oppimista ja projektitöitä varten. 

Opetusta voidaan järjestää myös niin, että oppilailla tai oppilasryhmillä on mahdollisuus edetä yksilöllisemmin. Tällöin oppilas voi käyttää itselleen tarpeellisessa määrin aikaa joko perustehtäviin tai edetä vauhdikkaammin ja edetä soveltavimpiin tehtäviin. Oppilas voi tällöin jossain määrin myös itse vaikuttaa siihen, mitä oppiaineita tai tehtäviä hän milläkin oppitunnilla tekee ja päivittäinen työjärjestys muotoutuu tällöin oppialaiden/oppilasryhmien kohdalla erilaiseksi.

Yksilöllisempi eteneminen johtaa myös siihen, että oppilaiden kotitehtävät saattavat olla saman luokankin sisällä erilaiset ja erivaiheiset. 

Parhaiten vanhemmat ja kotiväki pystyvät seuraamaan opetuksen ja oppimisesn etenemistä seuraamalla luokkien wikien sisältöä ja ohjeita ja keskustelemalla oppilaan kanssa kouluasioista.

arjapi edited the page tyovalineet-ja-materiaalit-valineet
arjapi
arjapi edited the page henkilokunta
arjapi
arjapi edited the page henkilokunta

Ajankohtaiset tiedotteet, poissaolot, yhteydenpito

 

Kuvahaun tulos haulle Wilma
https://pnowilma.parkano.fi

 

arjapi edited the page etusivu
arjapi
arjapi edited the page etusivu

TERVETULOA KOULUUN!

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 8.8.2018 klo 8.50.

Kokoontuminen koulun pihamaalla tai sateen sattuessa sisätiloissa. Uudet ekaluokkalaiset ja uudet oppilaat ohjataan luokkiin lyhyen esittelytilaisuuden jälkeen.

 ​Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 8.8.2018 ja päättyy perjantaina 21.12.2018.

 • Syysloma on viikolla 42 (15.10. – 21.10.2018).
 • Itsenäisyyspäivä torstaina 6.12.2018.
 • Perjantai 7.12.2018 on lomapäivä
 • Syyslukukauden päätöspäivä on perjantai 21.12.2018.
 • Joululoma on ajalla 22.12.2018 – 6.1.2019.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019 ja päättyy lauantaina 1.6.2019.

 • Talviloma on viikolla 9 (25.2. – 3.3.2019).
 • Pääsiäisloma pe – ma 19.4. – 22.4.2019.
 • Vappu keskiviikkona 1.5.2019.
 • Helatorstai 30.5.2019
HannuKari edited the page etusivu
HannuKari
30.07.2018 Monday
juhanile edited the page tervetuloa-keskustan-koulun-wikeihin
juhanile

Discuss & brainstorm